Op volgende dagen zijn er opendeur-momenten in de peuterklas bij juf Trees:

 

- donderdag 18 oktober 2018

- donderdag 13 december 2018

- donderdag 21 februari 2019

- donderdag 28 maart 2019

- donderdag 23 mei 2019

(telkens van 15.00 tot 17.00 uur)

 

Deze momenten zijn bedoeld voor peuters met hun ouders die

binnenkort voor het eerst naar school mogen. We proberen de ouders

zoveel mogelijk op het gepaste moment persoonlijk een uitnodiging te 

bezorgen maar iedereen is altijd welkom.

 

Wie op die tijdstippen niet vrij is, kan een afspraak maken voor een bezoekje.

 

(058/31 27 35 – kleuterschool) (058/31 37 41 – lagere afdeling)